Päiväkoti Laaksonpesä ryLaaksonpesän arvot

 1. - Huomioi jokainen lapsi ja vanhempi päivittäin.
  - Kuuntele lasta ja arvosta hänen yksilöllisyyttään, persoonaansa ja tapaansa kommunikoida.
  - Rohkaise ja kannusta, älä nolaa tai lannista.
  - Pidä kiinni yhteisesti sovituista säännöistä; ohjaa niihin myönteisin keinoin.
  - Auta lasta löytämään omat vahvuutensa ja tue vaikeissa asioissa.
  - Kannusta lasta kestämään epäonnistumista ja pettymyksiä; tue toiminnan loppuunsaattamista.
  - Ohjaa kauniisiin pöytätapoihin ja vaadi kaikkien ruokien maistamista (älä pakota lasta syömään).
  - Opasta lasta empaattisuuteen.
  - Vältä puhumista lasten asioista heidän läsnä ollessaan.
  - Kunnioita vanhempien asiantuntemusta omasta lapsestaan.
  - Ole reilu työkavereitasi kohtaan.
  - Edistä omalta osaltasi myönteistä ilmapiiriä.